Bio-Well Camera Users in India | GDV Camera Users in India
NAME Maharashtra
Sr.No
1 1 Jagdish Naik Navi Mumbai
2 2 S.P.J Sadhana Grant road Mumbai
3 3 Dr. Hira Taparia Grant road Mumbai
4 4 MCKS Healing Trust Khar road Mumbai
5 5 Hiten Ajmera Tardeo Mumbai
6 6 Vijay Tawde Mumbai
7 7 Piyush Pathak Vasai Mumbai
8 8 Ankur Puranik Wadala Mumbai
9 9 Dr.Roopa Shetty Powai Mumbai
10 10 Nagaraj Damami Navi Mumbai
11 11 Dr. Jagdish Gindodia Dhule
12 12 Yogiraj Ajay Charni Road Mumbai
13 13 Dr. B.R.Parab Dombivali Mumbai
14 14 Rajesh Aggarwal (Tatva) Pune
15 15 Dr.Santosh Gupta (Maitribodh) Navi Mumbai
16 16 Sheshnath Yadav Mumbai
17 17 Neeta Sudhir Gandhi Mumbai
18 18 Dinesh Shah Navi Mumbai
Karnataka
19 1 Dhrusti Sudhakar Bangalore
20 2 1000 Petals Bangalore
21 3 Dr. M.V.Krishnamurthy Bangalore
22 4 Umakantha Rao Guruji Bangalore
23 5 Purvi Jayaraj Bangalore
24 6 Veena Tikare Dharwad
25 7 Dr.D.G.Kulkarni Belgaum
26 8 Anand Chetna Prakashana (Shivyogi) Hubli
27 9 Yogo construction (Dr.Salvaraj Narayan) Bangalore
Delhi
28 1 Radhika Sareen Delhi
29 2 Madhav KirtiDas Delhi
Uttar Pradesh
30 1 Vikas Chawla Noida
Haryana
31 1 Akash Gurgaon
Uttarakhand
32 1 Munish Kharbanda DehraDun
Gujarat
33 1 Pradeep ji Surat
34 2 Mayur Kanani Surat
35 3 Amitji Rajkot
36 4 Dr. Mahavarat Patel Vadodara
37 5 Sagar Soni Gandhi Nagar
38 6 Dr.Arya Anand
39 7 Tejas Tarapara Surat
40 8 Lomesh Dave Ahmedabad
Punjab
41 1 Ravinder Sharma Ludhiana
42 2 Navdeep Jindal Ludhiana
Rajasthan
43 1 Chaitanya guruji Jaipur
44 2 Bhaskar petshali Jaipur
Kerala
45 1 Dr. Samreth M.M Cochin
46 2 Dr.Kiran Babu (Pravav Hospital) Kollam
Tamil Nadu
47 1 Rajkumar Kamdar Chennai
48 2 Dr. A. Ansar Coimbatore
49 3 Dr.Prakash Pondicherry
50 4 K.Elangovan Chennai
Andhra Pradesh
51 1 Ganesh Naini Hyderabad
Chhattisgarh
52 1 Dr. Anil Gupta Raipur
West Bengal
53 1 Dr.Dipankar Majumdar Kolkata
Goa
54 1 Anand Khare Goa

 

BIO-WELL CAMERA - Bio-Well by Dr. Korotkov

BIO-WELL CAMERA India

Revolutionary Instrument to reveal Energy Fields (AURA PHOTOGRAPHY, CHAKRA BALANCING & STRESS LEVEL) of Human. The Bio-Well is the most recent commercial development incorporating the powerful technology of GDV/EPI techniques by Dr. Korotkov, providing health practitioners a more accessible and cost effective medium than previously available. The product consists of a desktop camera and accompanying software, allowing the user to quickly and easily conduct human energy scans.

Buy Bio-Well Get in Touch

  • Phone: +91 022-67353637 (3 Lines)
  • Email: jashvant2@gmail.com
    Address: 4/11 Sona Udyog, Parsi Panchayat Road, Andheri (E), Mumbai - 400 069.
  • Our YouTube Channel